قدرت مناسب کمپرسور یخچال صنعتی چقدر است؟

آیا می دانید قدرت مناسب کمپرسور یخچال صنعتی چقدر است؟ [...]