شرایط نگهداری بعضی از سبزی‌های منجمد در سردخانه زیر صفر
شماره محصول -۱۲ -۱۸ -۲۴
مدت زمان نگهداری (ماه)
۱ اسفناج خرد شده ۴ ۱۸ >24
۲ بلال ۱۲ ۱۸
۳ پیاز – ۱۰ ۱۵
۴ تره فرنگی (بلنچ شده) – ۱۸
۵ دانه‌های ذرت شیرین ۴ ۱۵ >24
۶ سیب زمینی سرخ کرده یخ زده ۹ ۲۴ >24
۷ سیر – ۱۰ ۱۵
۸ کلم بروکلی – ۱۵ ۲۴
۹ کلم دلمه‌ای ۶ ۱۵ >24
۱۰ گل کلم ۴ ۱۲ >24
۱۱ فلفل سبز و قرمز – ۶ ۱۲
۱۲ قارچ ۲ ۸ >24
۱۳ لوبیا سبز ۴ ۱۵ >24
۱۴ لوبیا لیما – ۱۸ >24
۱۵ مارچوبه با برگه‌های سبز ۳ ۱۲ >24
۱۶ نخود سبز ۶ ۲۴ >24
۱۷ هویج ۴ ۱۲ >24